Spotřeba energie – moje stopa

Jak často konzumujete produkty živočišné výroby
(maso, ryby, vejce, mléčné výrobky)?
Tipy pro moje úspory