Spotřeba energie – moje stopa

Uveďte spotřebu energií a paliv,
které využíváte v své domácnosti za rok.

Třídíte uvedené druhy odpadů?


Tipy pro moje úspory